Jobba hos oss

Vi fick vårt Miljödiplom i mars 2010. Därefter valde vi att ta vårt miljöarbete ett steg längre och blev ISO-certifierade 2015 enligt 9001:2008 och 14001:2004.

Genom att vår verksamhet är certifierad har vi skapat rätt förutsättningar att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som våra kunder, personal, leverantörer samt övriga intressenter har. Såväl inom produkt- och tjänstekvalitet som tillgänglighet, service och bemötande.

Vi ser på miljöfrågorna som en naturlig del av vår verksamhet. Genom att upprätta miljöledningssystem får vi klara rutiner för hur vi bland annat skall hantera våra restprodukter så som farligt avfall, burkar etc.

Vår målsättning är att erbjuda våra medarbetare en sund, god och säker arbetsmiljö. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

Vi följer minst de riktlinjer som är uppställda enligt AFS 2001:1.

Hedboms Måleri AB
Karl Johansgatan 152 B
414 51 Göteborg

Klas Svensson 0702-34 35 64
Mattias Hedbom 0730 – 21 31 10

  Genom att använda detta formulär gokkänner du villkoren i enlighet med vår Integritetspolicy

  Hedboms Måleri AB

  Karl Johansgatan 152 B
  414 51 Göteborg

  info@hedbomsmaleri.se

  Klas: 0702 – 34 35 64
  Mattias 0730 – 21 31 10

  Integritetspolicy