MILJÖ & KVALITET

Hedboms Måleri fick vårt miljödiplom i mars 2010. Därefter valde vi att ta vårt miljöarbete ett steg längre och nu är vi ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015. 

Genom att vår verksamhet är certifierad har vi skapat rätt förutsättningar att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som våra kunder, personal, leverantörer samt övriga intressenter har. Såväl inom produkt- och tjänstekvalitet som tillgänglighet, service och bemötande. 

Hedboms Måleri ser på miljöfrågorna som en naturlig del av vår verksamhet. Genom att upprätta miljöledningssystem får vi klara rutiner för hur vi bland annat skall hantera våra restprodukter så som farligt avfall, burkar etc. 

Vår målsättning är att erbjuda våra medarbetare en sund, god och säker arbetsmiljö. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador. 

Vi följer minst de riktlinjer som är uppställda enligt systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Det innebär att vi undersöker, genomför och följer upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  

Måleriföretagen 

Hedboms Måleri är medlem i Måleriföretagen i Sverige vilket är en organisation som driver frågor som rör måleribranschen och erbjuder bland annat system för verksamhetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Som privatkund får du garanti på arbete som utförs av oss, ett anslutet måleriföretag. Om något inte känns väl genomfört så erbjuds du en gratis, opartisk besiktning och sedan rättning av det som avgörs vara bristfälligt gjort. Garantin gäller för hela två år efter utfört arbete. 

Snabbanslutning