Integritetspolicy Hedboms måleri AB

Vi bryr oss om din integritet och respekterar de personuppgifter som du tillhandahåller oss. Denna sida informerar dig om vår policy för insamling, användning och yppande av personuppgifter när du använder vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Hedboms måleri AB, org. nr 556782-8743, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personinsamling

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss godkänner du och samtycker till att Hedboms måleri AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du skickar information till oss via formulär om sådana finnes. Vi tar dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av insamlad information

Den information som vi samlar in på vår webbplats kan används för att:

  • Motta intresseanmälningar av prospekt
  • Kontakta dig via e-post eller telefon när du önskat bli kontaktad av oss
  • Analysera hur vår webbplats används

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Dina personuppgifter bevaras endast den tid som är nödvändig för dess syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att eventuellt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Utlämnande till tredje part

Hedboms måleri AB kommer aldrig sälja, handla med, eller på annat sätt överföra personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vi kan komma att lämna ut personliga information till tredjepartsleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Detta sker endast om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits

Säkerställande av informationen

Hedboms måleri AB har rutiner för att säkerställa att icke behöriga personer får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av data sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

Information lagras på säkra servrar med nödvändig teknisk utrustning och organisatoriska resurser för att skydda data från förlust, manipulation, obehörig åtkomst osv.

Tredjepartsleverantörer

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Cookies

Cookies är små filer som sparas på din dators hårddisk som spårar, sparar och lagrar information om dina interaktioner och användning av webbplatsen.

Cookies är användbara eftersom de tillåter en webbplats att känna igen en användares enhet och används ofta för att antingen göra webbplatser, fungera mer effektivt, låta dig navigera mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och generellt förbättra din användarupplevelse.

Genom att använda fiskaregården.se, accepterar du att cookies sparas på din enhet och att de är åtkomstbara när du åter besöker webbplatsen i framtiden.

Det finns två typer av cookies som placeras på din enhet:

Förstaparts-cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera som den ska.

Tredjeparts-cookies används för analys, marknadsföring och personifiering av webbplatsen.

Om du vill undvika att använda cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem. Se webbläsarens hjälp för vägledning. Du bör komma ihåg att vi utan cookies inte kan uppfylla våra givna tjänster som tillhandahålls på vår webbplats.

Dina rättigheter?

Du har rätt att:

  • Få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och i vilken utsträckning de behandlas
  • Begär korrigering, begränsning eller radering av dina personuppgifter
  • Begär portabiliteten för dina personuppgifter
  • Återkalla när som helst ditt samtycke till vår användning eller behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller begär om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss eller skriv till oss på:

Hedboms måleri AB.

Karl Johansgatan 152

414 51 Göteborg

Telefon: 070-234 35 64

Hedboms Måleri AB

Karl Johansgatan 152 B
414 51 Göteborg

info@hedbomsmaleri.se

Klas: 0702 – 34 35 64
Mattias 0730 – 21 31 10

Integritetspolicy