Våra tjänster

  • Invändigt underhåll så som målning av tak, vägg och snickerier, tapetsering, vävsättning, målning av luckor och dörrar, våtrumsmålning och brandskyddsmålning mm.
  • Utvändigt underhåll så som fönsterrenovering, målning av putsfasader, målning av traditionella träfasader och rostskyddsmålning mm.
  • Sprutspackling
  • Industriellt underhåll
  • Nyproduktion
  • EPOXY
  • Brandskyddsmålning
  • Totalentreprenad

Nyttja ROT-avdraget

ROT-avdraget gör det billigare för dig som privatperson att anlita en seriös målerfirma. Efter avslutat arbete drar vi av 30% av arbetskostnaden på din faktura*.

* Läs mer på Sktteverkets hemsida, eller kontakta oss.

Kvalitet och miljö

Vi fick vårt Miljödiplom i mars 2010. Därefter valde vi att ta vårt miljöarbete ett steg längre och blev ISO-certifierade 2015 enligt 9001:2008 och 14001:2004.

Genom att vår verksamhet är certifierad har vi skapat rätt förutsättningar att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som våra kunder, personal, leverantörer samt övriga intressenter har. Såväl inom produkt- och tjänstekvalitet som tillgänglighet, service och bemötande.

Vi ser på miljöfrågorna som en naturlig del av vår verksamhet. Genom att upprätta miljöledningssystem får vi klara rutiner för hur vi bland annat skall hantera våra restprodukter så som farligt avfall, burkar etc.

Vår målsättning är att erbjuda våra medarbetare en sund, god och säker arbetsmiljö. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

Vi följer minst de riktlinjer som är uppställda enligt AFS 2001:1.

Hedboms Måleri AB

Karl Johansgatan 152 B
414 51 Göteborg

info@hedbomsmaleri.se

Klas: 0702 – 34 35 64
Mattias 0730 – 21 31 10

Integritetspolicy